Khuyến mãi hoạt động

Nhân dịp Black Friday 2019 KGC Việt Nam Giảm Giá 15%

Nhân dịp Black Friday 2019 KGC Việt Nam Giảm Giá 15% đến hết ngày 02/12/2019

NHÂN DỊP 20-10 GIẢM 10% CHO CHỊ EM PHỤ NỮ

Nhân Dịp 2-9 KGC Việt Nam Giảm Giá 10%

Nhân dịp Quốc Khánh 2-9 KGC Việt Nam giảm giá 10% từ 26/08/2020 đến 2/9/2020 cho quý khách hàng khi mua hàng tại KGC Việt Nam

Khuyến Mãi Lớn 7/01/2022 - 27/01/2022