Hồng Sâm Hàn Quốc

Hồng Sâm Hàn Quốc

Hồng Sâm Hàn Quốc là sản phẩm được chế biến từ nhân sâm hàn quốc thông qua quá trình hấp sấy rồi chế biến và tạo ra các loại hồng sâm hàn quốc như cao hồng sâm, hồng sâm củ tẩm mật ong, nước hồng sâm, trà hồng sâm, kẹo hồng sâm, nước hồng sâm cho trẻ em..